Heraklion


  21 800 223,25 )
  - +

  Ingredients: rose Candle Light - 6 pcs., Pink Express rose - 9 pcs., bush white rose - 4 pcs., bush peony Bombastic rose - 9 pcs., white lisianthus - 6 pcs., chamomile Matricaria - 5 pcs., viburnum - 4 pcs., ozotamnus - 3 pcs., eucalyptus Cinerea - 3 pcs.

  Basket size: diameter - 40 cm, height - 45 cm.

  3 000 ( 30,72 )

  2 200 ( 22,53 )

  2 000 ( 20,48 )

  3 200 ( 32,77 )

  2 500 ( 25,6 )

  1 500 ( 15,36 )

  1 500 ( 15,36 )

  900 ( 9,22 )

  2 200 ( 22,53 )

  1 700 ( 17,41 )

  3 000 ( 30,72 )

  1 450 ( 14,85 )

  1 200 ( 12,29 )

  2 150 ( 22,02 )

  1 110 ( 11,37 )

  900 ( 9,22 )

  2 500 ( 25,6 )

  1 100 ( 11,26 )

  800 ( 8,19 )

  3 700 ( 37,89 )

  4 000 ( 40,96 )

  4 800 ( 49,15 )

  7 800 ( 79,88 )

  3 000 ( 30,72 )

  250 ( 2,56 )

  150 ( 1,54 )

  150 ( 1,54 )